مدارک لازم برای تایید هویت کاربران (کامل) - مانکس724


پنجشنبه 21 آذر 1398
شیوه تایید هویت برای کاربران بدون شماره ثابت:
اگر شماره ثابت ندارید مراحل تایید هویت برای شما به صورت زیر است:
  1. ثبت تصویر کارت ملی (اگر کارت ملی ندارید میتونید از عکس شناسنامه یا گواهینامه رانندگی که در آن شماره ملی و تاریخ تولد مشخص باشند نیز استفاده کنید)
  2. عکس سلفی خود را با مدارک خواسته شده (کارت ملی، کارت بانکی، متن مرتبط) ارسال کنید، توجه داشته باشید که حتما عکس مرتبط را نیز ارسال بفرمایید
  3. 2 شماره کارت بانکی و شبا ثبت کنید. سپس از یکی از کارت های که ثبت کرده اید مبلغ 5000 تومان به شماره 6221061106899919 بنام فریدون ایزدی واریز کنید (سپس از طریق تیکت اطلاع دهید)
  4. ثبت شماره ثابت و تایید شماره ثابت
 

شیوه تایید هویت برای کاربران با شماره ثابت:
چنانچه شماره ثابت دارید بر اساس گام های زیر می توانید تایید هویت خود را انجام دهید:
  1. ثبت تصویر کارت ملی (اگر کارت ملی ندارید میتونید از عکس شناسنامه یا گواهینامه رانندگی که در آن شماره ملی و تاریخ تولد مشخص باشند نیز استفاده کنید)
  2. عکس سلفی خود را با مدارک خواسته شده (کارت ملی، کارت بانکی، متن مرتبط) ارسال کنید، توجه داشته باشید که حتما عکس مرتبط را نیز ارسال بفرمایید
  3. شماره کارت بانکی و شبای خود را ثبت کنید
  4. ثبت شماره ثابت و تایید شماره ثابت
 
همچنین با استفاده از پست آموزش خرید وب مانی در مانکس724 می توانید خریدهای خود را براحتی در سایت کامل کنید.
باتشکر از شما