قوانین

قوانین سایت:

  • سایت مانکس724 از ارائه خدمات به اشخاص با هویت پنهان معذور است.
  • مانکس724 هیچ گونه فعالیتی در خصوص اسکناس یا ارز فیزیکی ندارد و در حیطه ی کاری صرافی های کشور وارد نمی شود.
  • احراز هویت از پرداخت کنندگان بوسیله دریافت کارت ملی، سلفی با کارت ملی، دریافت شماره کارت پرداخت کننده و بررسی یکسان بودن نام صاحب حساب با نام کسی که مدارک به نام ایشان است، صورت خواهد پذیرفت. همچنبن شماره موبایل خریدار احراز خواهد شد. 
  • در صورت هرگونه تخلف از سوی کاربر اعم از استفاده از حساب های هکی,مشخص نبودن منبع پول,پولشویی ... که قصد فریب سایت مانکس724 را دارد, مانکس724 حق خود می داند حساب کاربر را معلق و به مراجع ذیصلاح اطلاع دهد.
  • واریز وجه به حساب سایت  توسط شخص ثالث طبق قوانین بانک مرکزي ممنوع میباشد، لذا واریز کننده وجه ریالی و درخواست کننده سفارش باید یکسان باشند. معادل ریالی در هنگام واریز وجه به حساب سایت مانکس724 باید از حساب شخص متقاضی (کاربر عضو و احراز شده در سایت) حواله شود و در صورت نقدي بودن وجه واریزي، باید در فیش مربوطه نام واریز کننده، همان نام کاربر احراز شده در سایت مانکس724 باشد. بدیهی است در غیر این صورت به درخواست حواله مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد
  • قرار دادن حساب کاربری خود در اختیار اشخاص دیگر درصورت محرز شدن , موجب اخراج کاربر از سایت می شود و عواقب ناشی این امر بر عهده کاربر می باشد
  • در صورت ثبت نادرست حساب گیرنده و یا عدم اطمینان از سمت گیرنده , سایت مانکس724 هیچ گونه مسئولیتی را در این راستا نمی پذیرد.
  • پس از اتمام خرید محصول , محل و مکان و زمان و نحوه استفاده از محصول بر عهده کاربر می باشد.
  • خدمات وب سایت مانکس724 مستقل از هر گروه و سازمان می باشد
  • با ثبت نام و ثبت سفارش در سایت مانکس724 کاربر تائید می کند که موارد فوق را مطالعه و پذیرفته است